close

Problemer med at lære at tale

Det er svært at sige, om dit barn har taleproblemer. Der er store forskelle på børns tale- og sprogudvikling, når de er små. Men stol på dine instinkter, og kontakt sundhedsplejersken, hvis der er noget, du er bekymret over.

Mens nogle børn begynder at sætte ord sammen, når de er 18 måneder, er der andre, som kun behersker få ord på det tidspunkt. En del børn i tre års alderen snakker konstant og begynder at bruge komplekse sætningskonstruktioner, tidsudtryk og ord, mens andre i stedet kæmper med ord og sætningsdannelser.

Håndter tale- og sprogvanskeligheder

Med så store variationer kan det være svært som forælder at vide, om ens eget barns tale- og sprogudvikling falder indenfor rammerne af det normale.
Men hvis der er store problemer, er det vigtigt at få hjælp så tidligt som muligt, så der er større chance for, at problemet er løst, inden barnet starter i skolen. Hvis der er noget, du er bekymret over i forhold til dit barns tale- og sprogudvikling, kan du kontakte sundhedsplejersken.

Fire forskellige slags taleproblemer hos børn

Lidt groft inddelt findes der fire forskellige slags taleproblemer, du skal se efter:

  • Børn som begynder at tale sent, og som ikke kan sige så meget, som det er normalt for en vis alder.
  • Børn som har problemer med sproget, enten omkring orddannelse eller ordbrug.
  • Børn hvis problem ikke er sproget, men at kunne danne ord og lyde.
  • Børn som er to til fire år, når de begynder at stamme. Det er mere almindeligt blandt drenge, og problemerne går som regel over af sig selv, inden barnet begynder i skolen. Barnet kan få hjælp, hvis det stammer.

I Danmark har mindst en elev i hver skoleklasse i dag tale- eller sprogproblemer i en eller anden form. Her er tale-hørelærere en vigtig ressource til at hjælpe eleverne, så de får samme muligheder som alle andre børn. Hvis et barn ikke får hjælp, kan det blive hæmmet i sin udvikling og har en større risiko for at få problemer i skolen.

Det her er en tale-hørelærer

En tale-hørelærers arbejde foregår i tæt samarbejde med klasselærer eller børnehavepædagog, forældre og specialpædagoger. Tale-hørelærens arbejde handler ikke mindst om at vejlede andre i at støtte barnet i arbejdet og den sproglige udvikling. Tale-hørelærere er ofte uddannede talepædagoger/logopæder, der er ansat i lærerstillinger.

Det her er en talepædagog/logopæd

Talepædagoger arbejder med at afdække og behandle forskellige former for tale- og høreproblemer. Det kan fx være stammen eller andet talebesvær samt høretab både hos børn og hos voksne.

Logopæden arbejder med talepædagogik, især med fokus på børn. Logopæden kender til barnets sproglige udvikling og talevanskeligheder, og arbejder typisk som talepædagog, fx i tale-høreinstitutter.

Der er opstået en fejl, prøv igen senere.
Indlæser ...