Ved at fortsætte med brugen af denne hjemmeside, godkender du brugen af cookies. Du kan læse mere om cookies her

Far igen

På vej til at blive far igen

Det er kvinden, der bliver gravid, men som mand er du også ved at blive forælder. Nogle bliver med det samme glade og måske stolte, andre kan have lidt sværere ved at få ind under huden, at nu sker der igen. Hos de fleste er der mange forskellige tanker og følelser på én gang.
 
Selv om alt det fysiske sker i kvinden, har du som mand alle muligheder for at være med i processen lige fra starten af graviditeten. Jo flere ting – konsultationer, indkøb og være far for det barn, I har – du deltager i, des mere indsigt og betydning får du. Og i sidste ende et mere ligestillet forhold til jeres børn.
 
Det kan være svært at forholde sig til kvindens nye reaktioner og behov igen. Måske føler du, at dine egne behov bliver overset. Derfor er det vigtigt, at I får talt sammen om, hvordan I har det. Både jeres glæder og bekymringer.
 
Først og fremmest vil I få stor gevinst senere af, at I støtter hinanden og står sammen i det at være fælles om at blive forældre igen.
 
Vidste I at:
 • flergangsfødende ofte ser større ud især i starten af graviditeten. Det skyldes, at livmoderen har lettere ved at give sig, fordi den har været udvidet før i de forrige graviditeter. Dernæst skyldes det at, mavemusklerne ikke er lige så stærke, som ved første graviditet. De kan ikke holde så meget igen på livmoder, tarme mm.
 • den gennemsnitslige husstandsstørrelse er 2,15 personer.
 • 103.118 familier har 3 hjemmeboende børn.
 • 15% af børns familier er enlige mødre med børn.
 • 14% er familier med dine, mine og vores børn.
 • 40 pct. af børnene har kun én søster eller bror, mens 27 pct. har to søskende, og 11 pct. har tre søskende. 11 pct af børnene har fire eller flere søskende, og samme andel er enebørn.
 • siden 1990 er antallet af tvillinge- og trillingefødsler næsten fordoblet. 2-3% af alle graviditeter er tvillinge graviditeter.
 • i 2009 blev der født 16 sæt trillinger. Jo ældre, man er, jo større er chancen for at få tvillinger.
 • gennemsnits fødselsvægten for nyfødte piger i 2008 var 3400 g og for drenge 3500 g.
 • mænd i gennemsnit holder 36 dages barselsorlov. Halvt så mange mænd som kvinder tager orlov. Antallet af mænd på barsel er stigende.
 • kvinden i gennemsnit holder 300 dages barselsorlov. 
Der er opstået en fejl, prøv igen senere.
Indlæser ...