Ved at fortsætte med brugen af denne hjemmeside, godkender du brugen af cookies. Du kan læse mere om cookies her

Samlivet som vordende forældre

Forestillinger og reaktioner

Da I besluttede at få barn, skete der noget nyt i jeres parforhold. Foruden at være partnere er I nu også blevet vordende forældre. Det betyder store forandringer i et parforhold.

Både hos den vordende mor og far er der sat en masse tanker og følelser i sving: Hvordan bliver jeg selv som forælder – og hvordan bliver min partner? Hvordan bliver livet med et barn? Hvordan påvirker det vores forhold? Hvilken indflydelse får det på mit øvrige liv?

Mange er meget optaget af og har righoldige forestillinger om, hvordan barnet og livet med det bliver. Det kan være meget forskellige billeder, man danner sig. Ofte har kvinden især billeder af det lille spædbarn i sine forestillinger, mens manden oftere kan have forestillinger om et større barn, f.eks. et han leger med. Det har imidlertid ingen betydning for, hvordan man bliver som forældre, når først barnet er kommet. Det er i begge tilfælde vigtige forberedelser til forældreskabet at have forestillinger om barnet og om sig selv og partneren som forælder.

Humøret kan svinge

Der kan også komme perioder hos begge med humørsvingninger og reaktioner, som den anden ikke kan forstå. Meget tit kommer tanker, følelser og humørsvingninger ikke på samme tidspunkter i parforholdet. Nogle gange er den ene optaget af noget, som den anden ikke er berørt af lige på dét tidspunkt. Det, at kvinden har de fysiske oplevelser af graviditeten, mens manden ikke har det, kan være grundlag for mange forskelligheder i reaktioner og følelser.

Graviditetsperioden er en periode, der kan berige parforholdet med helt nye og dybere perspektiver. Andre gange er det en periode, hvor sammenhold, tolerance og omsorg sættes på prøve. Især det at acceptere, at den anden kan have reaktioner, tvivl og frygt, som man ikke selv har eller kan forstå, bliver vigtigt.

At tale sammen er vigtigt

Kvinden kan have meget behov for omsorg omkring sin krop og sit udseende. Begge kan have bekymringer i forhold til jobbet, forskellige interesser og vennelivet osv. I kan på skift have bekymringer om, hvordan fødslen går, og om alt er OK med barnet. At tage alle reaktioner alvorligt og give omsorg på den andens betingelser er både at give den omsorg, som er så vigtig for alle vordende forældre, og at ”øve” sig på at udvide parforholdet med forældreskab.

Det vigtigste er, at I taler sammen om det, der rører sig – også indimellem med andre.

Forskelle mellem mand og kvinde

I parforholdet kan det ofte være sådan, at kvinden ikke synes, at I får talt nok sammen. Det betyder ikke altid, at manden ikke ønsker at tale om tingene. Men at det er vigtigt at finde måder at tale sammen på – ikke mindst om sårbare ting – hvor begge føler sig trygge, frie og forstået. Det er vigtigt, at samtalerne ikke føles som noget, der kun sker på den enes måde eller betingelser, og at der netop er plads til at have det forskelligt.

Derfor kan det sommetider være godt også at tale sammen med en tredje person, at bruge bøger, pjecer, nettet eller andet som indfaldsvinkel. Der findes også mange bøger for vordende forældre – det vigtigste ved dem er de snakke, der kommer ud af dem.

Forslag til snakke:

  • Sæt jer og tal sammen om, hvordan I opfatter ligestilling hos jer?
  • Tal hver i et par minutter og sammenfat f.eks., hvad I kan blive enige om
  • Hvis I ikke kan blive enige, hvilke kompromisser kan I så indgå?
  • Hvad kan I hver især gøre for at ændre det, I ikke er tilfredse med – skriv det f.eks. ned, inden I taler sammen
  • Hvad kan I gøre hver især for at bevare det, I godt kan lide hos jer?
  • Omkring opgaverne i jeres hjem. Lav f.eks. post-it sedler med alle de ting, der skal gøres hos jer – både hver dag, hver uge og hver måned. Vælg derefter på skift post-it sedlerne – tag hensyn til, at ting ændrer sig, når barslen begynder og slutter eller gentag øvelsen på det tidspunkt

Sex

At give udtryk for hinandens behov er det første skridt på vejen til et godt samliv. Fortæl, hvorfor I har lyst/ikke lyst lige nu. Det tager tid – prøv at øve jer.

Jeres lyst til sex kan forandres under hele graviditeten. I starten er mange kvinder præget af ømme bryster, kvalme og træthed. Måske føler du, at fysisk nærhed, ømhed og kælen er vigtigere end samleje. Det er helt normalt. Måske er du en af dem, der har mere lyst til sex, end du plejer at have. Det er også helt normalt. Din mand/kæreste er måske/måske ikke lidt tilbageholdende. Tal om det.

Nogle føler sig mere attraktive pga. de struttende bryster og den begyndende synlige graviditet samt det spirende liv i maven. Mange mænd tiltrækkes også heraf.

Andre føler sig seksuelt utiltrækkende. Det kan veksle meget i løbet af graviditeten også afhængig af, hvordan kvalme, træthed og utilpasheden aftager. For de fleste kvinders vedkommende stiger lysten til seksuelt samvær i den midterste del af graviditeten.
I den sidste del er mange belastet af den store mave, og det kan være svært at finde en behagelig stilling og gennemføre et samleje uanset hvilken stilling, I vælger.

Barnet tager ikke skade

I skal ikke være bange for at skade barnet under sex, hvis graviditeten forløber normalt. Barnet ligger godt beskyttet i livmoderen omgivet af fostervand. Men maven kan være i vejen og fylde, efterhånden som den vokser. Det kan være, du bliver utilpas, hvis du ligger på ryggen, fordi livmoderen trykker på de store blodkar, der fører blodet tilbage til hjertet. Så det er en god idé at finde andre stillinger, når man er gravid.

Hvis du får smerter eller blødning efter samleje og orgasme, bør I kontakte lægen. Har du tidligere været gravid og født for tidligt, så undgå at have sex omkring det tidspunkt i terminen, hvor du sidst fødte. Tal med lægen eller jordemoderen herom.

Der er opstået en fejl, prøv igen senere.
Indlæser ...