Ved at fortsætte med brugen af denne hjemmeside, godkender du brugen af cookies. Du kan læse mere om cookies her

Undersøgelser, Specialundersøgelser i graviditeten

Specialundersøgelser/fosterdiagnostik

Ultralydsundersøgelse = ultralydsscanning er en undersøgelse, hvor man ved hjælp af højfrekvente lydbølger, kan fremstille billeder af livmoderen, barnet, moderkagen, navlesnoren og fostervandet. Scanningen foretages enten gennem skeden eller uden på maven, og den laves af en jordemoder, en læge eller en sygeplejerske.

Ultralydsscanning er ufarlig – undersøgelsesmetoden har været anvendt i snart 50 år, og der er ingen undersøgelser, der viser, at der er skadelige påvirkninger i forbindelse med graviditetsundersøgelser.

Ultralydsscanning kan udføres på flere ”niveauer” – man taler om flere typer scanning:

Type I scanning

Ved denne undersøgelse påviser man, at barnets hjerte slår, man måler barnets størrelse og kontrollerer derved terminsberegningen (det vil sige, at man kontrollerer, at barnets størrelse passer med den beregnede graviditetslængde). Man undersøger, hvor mange børn, der er, og man lokaliserer moderkagen.

Desuden ses fostervandet, og mængden vurderes. Undersøgelsen kan udføres fra uge 10-16 ofte samtidig med en nakkefoldsscanning.

Nakkefoldsscanning

Nakkefoldsscanning er en undersøgelse, hvor man måler tykkelsen af ”nakkefolden”, det vil sige huden og underhudens tykkelse fra overfladen til rygsøjlen (afstanden mellem pilene på scanningsfoto ovenfor svarer til nakkefoldens tykkelse). Når man kender graviditetens længde og nakkefoldens tykkelse, kan man beregne risikoen for, at barnet har den kromosomdefekt, der medfører Downs Syndrom ”Mongolisme” (Downs Syndrom er årsag til 85% af alle alvorlige kromosomdefekter). Undersøgelsen udføres helst mellem uge 11-13.
Nakkefoldsscanningen kan suppleres med en blodprøve, som tages på sygehuset – double-test – bedst taget mellem uge 8 og 13.

Svaret på prøven sammenholdes med din alder. Derefter fastsætter man den samlede risiko for, at det barn, I venter, har Downs Syndrom. Husk på, at det er en risikoberegning og ikke et endegyldigt svar, I får ud af denne undersøgelse.
Ved at benytte metoden med blodprøve og scanning, kan man undgå at udføre op til halvdelen af de moderkage- og fostervandsprøver, man tidligere lavede. Hvis risikoen er lavere end 1:250, er der ingen grund til yderligere undersøgelser. Blodprøve og scanning er uden risiko for barnet, mens moderkage- og fostervandsprøve medfører en lille risiko (<1%) for utilsigtet abort. Blodprøve og nakkefoldsscanning er et rutinemæsigt tilbud til alle, og 95% tager imod det.
Nakkefoldsscanning og doubletest kombineret med din alder kan finde omkring 90% af fostrene med Downs syndrom.

Type II scanning/gennemscanning

Ved denne undersøgelse laver man en systematisk scanning af barnet fra top til tå. På den måde undersøges barnet med henblik på at udelukke de fleste og alvorligste medfødte misdannelser. Undersøgelsen kaldes en gennemscanning og tilbydes overalt i Danmark. Man tæller naturligvis samtidig antallet af børn, undersøger moderkagen og mængden af fostervand. Undersøgelsen udføres bedst omkring uge 18-20.

Type III scanning

Ved denne undersøgelse, som kun udføres i specielle tilfælde og af særligt uddannede personer, kan man undersøge for de finere anatomiske detaljer i f.eks. hjerte og hjerne. Undersøgelsen udføres kun, hvis der er en særlig mistanke om nogle sygelige forhold.

Double-test

Er en blodprøve, hvor man måler koncentrationer af to hormoner, P-Beta-HCG og P-PAPP-A, i morens blod. Prøven tages omkring graviditetsuge 8-13.

Tripple-test

Er en blodprøve, hvor man måler koncentrationen af tre hormoner i morens blod: AFP, Østriol og Human-Chorion-Gonadotropin (HCG). På basis af denne undersøgelse kan man beregne risikoen for, at barnet har kromosomdefekten Downs Syndrom. Er prøven ikke normal, tilbydes en kromosomun dersøgelse. Prøven tages omkring graviditetsuge 14-20.

Myte
Hvis I ikke på scanningen kan se en tissemand på barnet i 20.uge, er det ret sikkert, at det er en pige.
Sandt eller falskt?
En tissemand kan godt gemme sig, så der er ingen garanti.

Vidste du at:
Fostervandsprøve viser, hvilket køn jeres barn har.

Senere scanninger

Hvis der senere i graviditeten er mistanke om, at barnet ikke vokser og udvikler sig normalt, kan man ved en ultralydsundersøgelse vurdere barnets vægt og tilstand. Det sker blandt andet ved at vurdere mængden af fostervand, barnets bevægelser, blodgennemstrømningen i navlesnoren og barnets blodkar. Eventuelt kan der tages fostervandsprøve og en blodprøve fra navlesnoren.

Myte
Shettles-metoden
Drenges Y-kromosomer bevæger sig hurtigere end pigernes X-kromosomer.
Har I samleje meget tæt på ægløsningstidspunktet, bliver det en dreng.
X-kromosomer er til gengæld mere sejlivede, så hvis jeres barn er undfanget 2-4 dage før ægløsningen, bliver det en pige.
Sandt eller falskt?
Der er ingen videnskabelige studier, der bekræfter teorien. Hvis I tror på teorien, er det vigtigt, at I præcist ved, hvornår kvinden har ægløsning.
MEN sandsynligheden for, at I venter en dreng er størst, for der fødes hvert år 51,2% drenge og 48,8% piger.

3D-4D ultralydsscanning

En forholdsvis ny ultralydsscanning, som giver jer et tre/firedimentionelt billede af barnet inde i livmoderen. Scanningen laves på privatklinikker. Der er mange muligheder, og de koster fra 700-1800 kr. I skal selv betale. I kan læse mere på f.eks. scanningsjordemoderen.dk eller andre sites.

Myte
Moderkagebiopsi

Prøven er 100% sikker mht. barnets køn.
Sandt eller falskt?
Næsten sandt, men det sker en sjælden gang, at det er morens væv, man har fået fat i.

Kromosomundersøgelse

Denne undersøgelse tilbydes kvinder, der har en øget risiko for at føde et barn med kromosomfejl eller visse arvelige sygdomme. Undersøgelsen kan udføres som en moderkageprøve – man udtager et lille stykke fra moderkagen omkring uge 9-13 – eller som en fostervandsprøve. Man tager fostervandsprøven mellem uge 14 og 18. Det udtagne væv eller cellerne i fostervandet dyrkes derefter, og når cellerne deler sig, kan man fremstille kromosomerne og undersøge dem. Du skal tage det roligt resten af dagen efter en moderkage- eller fostervandsprøve. Der er svar på moderkageprøven i løbet af ca. en uge, svar på fostervandsprøven tager ca. tre-fire uger. Der kan udføres en foreløbig undersøgelse – en såkaldt FISH-test – som betyder, at man kan få et ret sikkert, men dog kun foreløbigt, svar på prøverne efter to-tre dage som svar på de 3 mest almindelige kromosomfejl.
Yderligere information, se sst.dk.

CTG-cardiotokografi ”at få kørt en strimmel”

Det er en undersøgelse, hvor man registrerer barnets hjertelyd og livmoderens eventuelle sammentrækninger. På baggrund af undersøgelsen kan man få et indtryk af, hvordan barnet umiddelbart har det.

CTG bruges f.eks., hvis du mærker mindre liv, eller der er mistanke om nedsat moderkagefunktion med deraf følgende dårlig vækst for barnet – og nogle steder i forbindelse med begyndende fødsel. CTG registreres ved hjælp af en hjertelydsmåler og en vemåler, som ved hjælp af bælter anbringes på maveskindet over livmoderen.

Hvis du får ”kørt en strimmel”, sker det nogle gange, at apparatet holder op med at tegne. Det er oftest fordi, barnet flytter sig.
CTG-undersøgelsen tager ca.1/2 time.

Blodprøver fra moren AFP = Alfa-Føto-Protein

Er et proteinstof, der dannes i barnet og kan måles i morens blod og i fostervandet. Betydningen af proteinstoffet er ukendt, men både for lave og for høje værdier af AFP kan ses i forbindelse med misdannelser hos barnet, hyppigst i barnets centralnervesystem og i barnets kromosomer. Finder man ved undersøgelsen en unormal værdi, tilbydes kromosomundersøgelse og/eller ultra-lydsscanning for at be- eller afkræfte mistanken om en abnormitet hos barnet.

Tilbud om undersøgelser

De undersøgelser, der tilbydes for tiden, er lidt forskellige fra sted til sted i Danmark. Spørg jeres jordemoder og læge om, hvordan forholdene er på jeres fødested. I kan læse mere på sst.dk.

Myte
Har du et par drenge i forvejen, er der større sandsynlighed for, at du får en dreng igen.
Sandt eller falskt?
Ja, det er rigtigt.

Anden teknologi

Ved anvendelse af moderne teknologi (undersøgelser for enzymaktivitet og molekylær biologisk teknik) er det muligt at give en diagnose på enkelte medfødte stofskiftesygdomme samt påvise nogle gener, der er sygdomsbærende.

Undersøgelserne kan udføres dels på forældrene, dels på prøver på barnet (fostervandsprøve/moderkageprøve). Tal med lægen, hvis der er en arvelig sygdom i familien.

Forskningsprojekter

På de fleste fødesteder er der forskellige projekter i gang, som løber over flere år. I kan diskutere med jeres læge eller jordemoder, om I vil deltage.

Pige eller dreng?

I såvel ægcelle som i sædcelle er der 23 kromosomer. I den befrugtede ægcelle bliver kromosomantallet altså 46. Disse kromosomer udgør vores arveanlæg.
Alle ægceller er udrustet med et X-kromosom. Hos sædcellerne har ca. halvdelen X-kromosomer og halvdelen Y-kromosomer. Hvis en sædcelle med et Y-kromosom smelter sammen med en ægcelle, kommer den befrugtede ægcelle til at have kombinationen XY i det kromosompar, der bestemmer kønnet. Barnet bliver da udviklet til en dreng. Sammensmelter en sædcelle med et X-kromosom med ægcellen, kommer denne efter befrugtningen til at få kombinationen XX og udvikles til en pige. Det betyder, at barnets køn bestemmes i befrugtningsøjeblikket.

I løbet af de første 10 uger er udviklingen af det mandlige og det kvindelige foster ens. Der dannes de samme anlæg til kønskirtler og kønsorganer. Men efter disse 10 uger kommer kønskromosomerne til at bestemme, hvordan den fortsatte udvikling sker - se under graviditetskalenderen, uge for uge).

Man kan ved kromosomundersøgelsen afgøre, om det barn, I venter, bliver en dreng eller en pige. Denne undersøgelse gøres på celler fra fostervand eller moderkage.

Fastsættelse af terminsdato

Man kan fastsætte terminsdatoen på forskellige måder:

  • Ud fra sidste menstruations 1. dag, kan man ud fra en ”triller” regne sig frem til terminsdagen
    Sidste menstruations 1. dag
    + 7 (10) dage
    - 3 mdr.
    (Der bruges i dag ofte en korrigeret regel, hvor du lægger 10 dage til i stedet for 7)
  • En ultralydsscanning

Myte
Mørke brystvorter er tegn på, du venter
en dreng.
Sandt eller falskt?
Nej, det er ikke sandt.

Der er opstået en fejl, prøv igen senere.
Indlæser ...