Hvad betyder det når en ansøgning kommer i partshøring?

Jeg har fået bevilget diverse hjælpemidler fx nåle, insulinpenne, insuflon osv. Jeg mangler så at få bevilget spritsvaps og kanylebokse. Jeg hørte så om det var noget der gik under merudgifter, men det er det ikke. Vores socialrådgiver sagde det var noget jeg skulle have gennem hjælpemidler.   Så sendte jeg en mail, til ham der står for hjlpemiddelbevillingen, hvor jeg skrev om han kunne tilføje spritsvaps til vores bevilling da vi ifølge instruksen for anlæggelse af insuflon, skal afspritte området hvor den skal anlægges. Jeg vedhæftede instruksen. Så skrev jeg også om han kunne tilføje gule kanylebøtter eller om vi måtte smide kanylserne i skraldespanden. Så fik jeg en mail retur, hvor der stod, at han havde modtaget mailen. Andet stod der ikke. Idag fik jeg så et brev fra kommunen. Det er lidt forvirrende at læse, for på den ene seddel er der et udskrift fra tidligere domme, om at kanylebøtter er almindelig udgift som rengøring osv... Næste seddel står der et udskrift af vores sag med ansøgningstidspunkt for den tidligere bevilling, bevillingstidspunkt og så denne partshørring. Men hvad betyder det? Betyder det at jeg har givet argumenter nok, til at han vil genoptage afgørelse fra tidligere afgørelser eller hvordan skal jeg forstå dette? 

02-03-2012
heidibuhl
heidibuhl

Vi har tid på fredag til gastroskopi. Men vores Diabeteslæge er sikker på hun har det, men de må ikke sætte en diagnose kun ud fra blodprøverne. Der skal en gastroskopi til også. Så endelig kan vi få den overstået, det har vi ventet længe på.

Vi er stadig rigtig interesseret i en pumpe, men det har de jo ikke ville indstille hende til så længe det er uafklaret om hun har cøliaki.

Vi har skiftet langtidsvirkende insulin, så vi er gået fra insulatard, som ikke kunne dække hende godt nok sidst på natten og om morgenen, til levemir som dækker hende meget bedre. Lægen havde bare skudt for højt i dosis, så vi er ved at regulere den ned til en mere passende dosis. Jeg tror vi er ved at være der nu, men måler stadig 2 gange om natten.

Jeg har endelig fået bevilget TA til orlov i januar, februar og marts. :-D Det har været en hård kamp at få det og vi har kun fået det fordi Tiffany er så ustabil i hendes blodsukker og er så træt at hun ofte møder senere i skole eller holder helt fri. De er desværre gået bort fra at alle diabtesfamilier får 2 mdrs orlov ved diabetesdebut. Jeg har godt nok svært ved at se hvordan en familie skulle kunne sætte sig ind i alle de ting der er, ved kun et par dages fri til indkøring i skole, som er det de nu kun vil bevilge. Men igen er det jo sparetiderne der rammer :-( 

04-03-2012
heidibuhl
heidibuhl

Mht TA for kontroller, så gives der i vores kommune kun TA i den forbindelse, hvis man er over 3 kontroller på et år; dvs. at går vi kun til 3 kontroller, får vi ingenting. Går vi til 4 eller flere, får vi for alle. Det er en skønssag fra kommunens side... Og JA! Der er forskel på kommuner, og det er åbenbart noget man må leve med. Efterhånden tror jeg man skal være glad for at kunne få hjælp!

04-03-2012
amatim
amatim

Det kan vi desværre ikke hente på afd.

Sygehuset har søgt om disse ting til os ved vores kommune, men vores kommune giver åbenbart ikke bevilling til dette. Jeg har hørt at andre diabtetikkere bare kan hente det på apoteket sammen med medicinen, men i vores kommune betaler vi selv insulinen på apoteket men får så pengene af kommunen.

Det er rigtig irriterende der er så forskellige regler fra kommune til kommune.

Jeg har hørt fra en anden diabetesmor at de ikke får TA for de første 4 undersøgelser om året, fordi deres kommune mener at det er NORMALT med et alm raskt barn at man skal til en form for kontrol/behandling 4 gange om året. Den undskyldning synes jeg lyder ret langt ude, men kommunerne sparer hvor de kan komme afsted med det.

Vi får heldigvis TA fra 1. undersøgelse og de andre ting her er jo ikke noget der ruinerer os. Jeg synes bare det er princippet i at man ifølge paragraferne ikke skal have yderligere udgifter ved at have et diabetesbarn, men at de så ikke vil dække kanylebokse og spritsvaps, når disse står i instruksen.

03-03-2012
heidibuhl
heidibuhl

Okay :-) Der er også en dato for frist for indsigelser.

Jeg er så i tvivl om det er begge dele, kanylebøtter og spitsvaps, der er i partshøring. Eller det kun er spritsvaps. For der er jo sendt en tidligere afgørelse i en helt anden sag, med anden person, med i brevet. Men det er kun de gule kanylebøtter der diskuteres i den sag. Så jeg er spændt på om den genoptages eller det kun er spritsvapsene de vil drøfte. Mht til spritsvapsene, så har jeg vedhæftet en fil med instruks til anlæggelse af insulflon og mere dokumentation, mener jeg ikke jeg behøver at give dem. :-)

Tak for svar ;-)

03-03-2012
heidibuhl
heidibuhl

Når en offentlig myndighed skal træffe en afgørelse, skal sagens parter høres vedr. de oplysninge der lægges til grund, med mindre man er sikker på, at parten ved at myndigheden har oplysningerne.

Egentligt er en partshøring et brev hvor myndigheden skriver: "vi har fået følgende at vide..... Er du enig i at det forholder sig sådan, eller har du nogen kommentarer?"

Det burde fremgå af brevet, hvilke oplysninger der partshøres om, og hvad der er fristen for at komme med kommentarer.

Håber mit knudrede svar hjalp lidt :-)

03-03-2012
Nubber
Nubber

Jamen det er da rart det ikke kun er mig der ikke fatter hvad det betyder :-D

Jeg har også tænkt på at skrive til ham om jeg kan få det på dansk... :-P

03-03-2012
heidibuhl
heidibuhl

halloo kloge kvinder ;-) opse dasse

02-03-2012
heidibuhl
heidibuhl
Der er opstået en fejl, prøv igen senere.
Indlæser ...