Databeskyttelse

Beskyttelse af persondata – information til dig, der er medlem af Libero Klubben

Essity behandler persondata om dig, der er kunde i Libero Klubben. Libero Klubben drives af Essity Hygiene & Health Aktiebolag, som er ansvarlige for behandlingen af dine persondata. Det er vigtigt for os hos Libero, at du kan føle dig tryg ved, hvordan vi behandler dine persondata. Dine data anvendes udelukkende til at behandle dit medlemsskab. Vi videresælger aldrig dine persondata til andre virksomheder. Informationen herunder beskriver, hvordan vi behandler dine persondata samt gennmemgår dine rettigheder i forhold til vores behandling.

Hvilke typer af persondata opbevares og behandles af Libero?

De persondata, vi har på dig og dit barn, har vi fået oplyst af dig selv, når du er blevet medlem, eller når du har opdateret dine informationer. De persondata, vi har, kan i det store hele opdeles i følgende kategorier;     

  • Kontaktoplysninger, fx navn, adresse og e-mail;
  • Produktinformation,information om hvilke produkter, du bestiller via dit medlemsskab; og
  • Information om dit barn, fx alder eller beregnet fødselstermin.

Hvorfor opbevarer og behandler vi persondata?

Libero behandler persondata med det formål at administrere kunderelationen og skabe en god brugeroplevelse for dig som kunde. Det betyder bl.a., at vi benytter persondata til at sende dig informationer og reklame om vores produkter, og for at du skal kunne benytte dig af tilbud i klubben eller på anden måde deltage i de aktiviteter, som tilbydes der. Vi anvender ikke persondata til andre formål end dit medlemsskab i Libero Klubben eller information og markedsføring af vores produkter.

På hvilket retsligt grundlag opbevarer og behandler vi persondata?

Ved at ansøge om medlemsskab i Libero Klubben og acceptere de vilkår, der gælder, har vi indgået en aftale, som indebærer, at vi må behandle dine persondata med det formål at varetage dit medlemsskab og informere dig om vores tilbud og produkter. Gennem dit medlemsskab har du godkendt, at dine persondata anvendes til bl.a. direkte markedsføring af vores produkter. Du kan når som helst bede om at blive meldt ud af Libero Klubben eller om ikke at modtage yderligere information og markedsføring af produkter.   

Eksterne leverandørers adgang til dine persondata

Vi kan gøre brug af eksterne leverandører i forbindelse med IT, logistik og anden administrativ support (fx distributionstjenester eller software-/IT-support). Sådanne leverandører kan få adgang til dine persondata i den udstrækning, det er nødvendigt, for at de kan varetage deres opgaver.

Vi kan også aflevere persondata til transport- eller logistikvirksomheder, som skal kunne levere produkter til dig.

Det kan også ske, at vi deler persondata mellem virksomheder i Essitykoncernen, som Libero er en del af, hvis det er påkrævet for at sikre, at vi opfylder lovmæssige krav eller for at kunne besvare forespørgsler fra myndighederne.
Det kan ske, at vi deler dine persondata med virksomheder i lande udenfor EES. I så fald sikrer vi, at dine data beskyttes på samme måde, som når de behandles af os, fx ved at vi indgår særlige aftaler om behandling og overførsel af persondata med disse virksomheder.   

Hvor længe opbevarer vi dine persondata?

Vi opbevarer dine og dit barns (hvis disse findes) persondata, så længe du er medlem af Libero Klubben. Når du ikke længere er medlem, gemmes dine data i kort tid, hvorefter de slettes. I nogle tilfælde skal vi opbevare data i længere tid, hvis der er tale om et lovmæssigt krav. Persondata kan opbevares længere i vores backup, men i sådanne tilfælde findes der strenge regler for bl.a. adgang til data med det formål at sikre integriteten.    

Hvilke rettigheder har du?

Du kan altid sige nej til at modtage yderligere informationer eller markedsføring om vores produkter. Desuden har du følgende rettigheder:

(i)   Ret til adgang: Du har ret til at få at vide, hvilke persondata vi opbevarer på dig, ved at bede om registerindsigt. Vi har også pligt til at svare på spørgsmål om. bl.a. hvorfor vi anvender persondata, information om hvilke data vi opbevarer, og hvem der har haft adgang til disse data.

(ii)  Ret til rettelse: Vi har pligt til på anmodning at rette forkerte persondata samt komplettere ufuldstændige persondata.

(iii) Ret til sletning (retten til at blive glemt): Under visse omstændigheder har vi pligt til at slette dine persondata, hvis du beder om det.

(iv) Ret til begrænsning af behandling: Under visse omstændigheder har vi pligt til at begrænse vores behandling af persondata, hvis du beder om det. I så fald må vi fortsat gerne behandle data, men kun til visse begrænsede og lovbestemte formål.

(v)  Ret til dataportabilitet: Under visse omstændigheder har du ret til at få udleveret de persondata, vi har på dig, i et struktureret, alment anvendeligt og maskinlæsbart format. I så fald har du ret til at overføre disse data til en anden virksomhed.

(vi)  Ret til at gøre indvending: I visse tilfælde har du ret til at gøre indvending, mod at vi behandler dine persondata, og vi er i så fald forpligtet til at stoppe med at behandle dine persondata. Et eksempel på en sådan ret til at gøre indvending er ved behandling af persondata til direkte markedsføring og såkaldt profilering.

Kontakt Essity:

Hvis du ønsker at vide mere om vores behandling af dine persondata, eller du vil benytte nogle af de rettigheder, der er beskrevet ovenfor, kan du skrive til os på følgende e-mailadresse: dataprivacy@essity.com

Hvis du vil klage over os og vores behandling af persondata, kan du også henvende dig til Datatilsynet (www.datatilsynet.dk).