sca_od1_mgl5269_desktop

Fødselsdepression hos partner

Fødselsdepression, eller postpartumdepression (PPD) som det egentligt hedder, rammer faktiske ikke bare dem, der har født barnet. Både mænd og kvinder, som ikke føder barnet, kan blive deprimerede efter fødslen.

Den fysiske oplevelse af at blive forældre er naturligvis meget forskellig for den, der føder, men selvom det er mere typisk med PPD hos fødselsmødre, så er det faktisk noget, som alle forældre kan rammes af. Viden om depression hos den, som ikke har født, er begrænset, og først for nylig er man begyndt egentligt at undersøge det – især hos fædre. Der er stadig meget lidt forskning om de mødre, der ikke føder barnet. Selvom der ikke findes så meget forskning, så er det godt at vide, at alle forældre kan rammes, og at det er præcis ligeså vigtigt, at man søger hjælp!

Depression hos mænd kan se anderledes ud

Mænd kan blandt andet have anderledes symptomer på depression end kvinder. Kvinder kan ofte opleve en stor håbløshed og skam over ikke at “orke” at være den forælder, man gerne vil være. Man har ofte en tendens til at bagatellisere og undervurdere sin egen mentale sygdom. Det er mere almindeligt, at man taler om det i form af stress i stedet for depression, samtidig med at man bliver mere indadvendt. Nogle gange kan man også opleve irritation i stedet for den typiske nedtrykthed ved depression. Dette er naturligvis en grov generalisering; vi er alle individer og reagerer forskelligt på vanskeligheder, men det er dog godt at vide, at symptomer ikke nødvendigvis kommer til udtryk på samme måde. Er man i et forhold, hvor begge bliver ramt af depression efter at barnet er kommet, er det derfor ekstra vigtigt at forsøge at huske på, at ens humør kan komme meget forskelligt til udtryk.

Det, der også kendetegner en depression, især hos mænd, er at man venter længere med at søge hjælp – eller man opsøger det måske slet ikke. Der kan være forskel på, hvor god man er i de forskellige regioner til at opfange depression hos den, der ikke har født barnet. Det er også almindeligt, at man som partner ikke rigtig tør at åbne op og fortælle om, hvordan man har det i de nye livsomstændigheder.

Hvorfor bliver fædre og ikke-fødende mødre til tider deprimeret?

Man ved ikke præcist, hvorfor man som medforælder får en depression efter, at barnet er kommet, men risikoen for at blive ramt er større, hvis man tidligere har været deprimeret. Den er også større, hvis ens partner har fået en depression, da man jo påvirker hinanden i forholdet. Hvis man føler sig hjælpeløs og ikke ved, hvordan man kan hjælpe den, man elsker, kan man naturligvis selv blive meget påvirket.

Når begge har det dårligt, bliver det også sværere at hjælpe og aflaste hinanden. Derfor er det særligt vigtigt at søge professionel hjælp i forbindelse med symptomer på fødselsdepression for mænd, samtidig med at man også bruger sit netværk for at se, hvilken hjælp man kan få med barnet og de praktiske opgaver i hjemmet.

Hvad skal man gøre for at blive rask?

At tale med den anden forælder, som med stor sandsynlighed kan mærke, at noget ikke er som det skal være, er ofte et godt sted at starte, da depression er en meget tung byrde at bære alene. At sætte ord på, hvordan man har det, er ikke kun godt her og nu, det er ofte også en stor del af helingsprocessen.

Hvis ens partner derimod selv er deprimeret, har man brug for hjælp fra en anden person. Samtaleterapi, har vist sig at fungere godt, og man kan få en henvisning hos egen læge, til psykologbehandling med offentligt tilskud. At deltage i forskellige typer forældregrupper har også vist sig effektivt, da man her kan få mulighed for at tale med andre, som er i en lignende livssituation.

Så det gælder om at forsøge at passe på sig selv og få tilstrækkeligt med søvn, spise sundt og holde fast i de daglige rutiner – selvom det ikke altid er let med en lille trold derhjemme. Det er sjældent en god løsning at arbejde mere, man har snarere behov for at sætte farten ned. Hvis der er behov for det, så kan man bede en læge om hjælp til at blive sygemeldt for depression. Se også på, hvordan dit netværk ser ud, og hvilken form for støtte du kan få for at for kunne sove mere. Jo hurtigere man tager fat i det, jo hurtigere bliver man rask.

Faktakontrolleret af Tova Winbladh, certificeret psykolog

Del artiklen

Artikler, som måske er interessante for dig