Ved at fortsætte med brugen af denne hjemmeside, godkender du brugen af cookies. Du kan læse mere om cookies her

close

Den vigtige tilknytning

Tilknytning betyder egentlig bare, at der findes stærke følelsesmæssige bånd mellem to mennesker, som har tillid til hinanden. Psykologerne mener, at børn skal have en tryg tilknytning til mindst en person i barndommen.

Børn, som får chancen for at have en kærlig og stabil tilknytning, har lettere ved at udvikle sig til trygge voksne, med godt selvværdog evnen til at skabe egne stabile relationer. Selvfølgelig er det noget, vi alle ønsker for vores børn.
Når man taler om tilknytning, så er det barnets tilknytning til forældrene, som man plejer at mene, ikke det modsatte.

At knytte sig til er at overleve

Når et barn fødes, kan det ikke klare sig selv. Det er helt afhængigt af, at du føler omsorg og tager dig af det. For at en baby kan føle sig tryg, behøver den nærhed, kærlighed og nogen, som sørger for dens basale behov for søvn, mad, bleskifte og varme. Så snart det lille barn er født, gør det alt for at sparke forældrenes omsorgssystem i gang, det er et overlevelsesinstinkt. Rent fysiologisk udvikles tilknytningen ved hjælp af særlige hjerneceller, spejlneuroner som kan gøren at vi reagerer og føler på samme måde som et andet menneske, når vi ser på det. Vi bliver fx kede af det, hvis nogen græder, vi føler empati og vil gerne hjælpe den, som er i nød. At vi synes at spædbørn er søde, ligesom kattekillinger og andre dyrebørn, er ingen tilfældighed. Man kan næsten ikke modstå at ville tage sig af dem.
Hvis barnet oplever, at det er i fare eller føler sig forladt, søger det umiddelbart nærhed og bekræftelse om beskyttelse. Det gør det bl.a. ved at græde eller skrige for at få din opmærksomhed.

Kan man forkæle et barn med opmærksomhed?

I den vestlige verden talte eksperter indenfor børneopdragelse længe om, værdien af at barnet udviklede "selvstændighed". Babyer skulle sove i deres egen seng, gråd og skrig skulle ikke selvfølgeligt "belønnes" med trøst, og de skulle helst hurtigt lære at lege i grupper i børnehaven.
Den mere moderne tilknytningsteori går i stedet udfra, at barnets selvstændighed bygger på en basis af en tryg tilknytning. I dag mener de fleste børnepsykologer at det er bedre at være lydhør for det enkelte barns behov end at forcere selvstændigheden.
I dag siger man, at små børn ikke kan "forkæles", når det handler om nærhed og kærlighed.

Hvem kan barnet knytte sig til?

Hverken køn eller biologisk slægtskab spiller nogen rolle for, at barnet kan knytte sig til en person. Barnet kan knytte sig til flere - forældre, bedsteforældre, søskende og børnehavepædagoger - men ikke for mange. Den dybere relation, som man kalder for en "specifik" tilknytning, er svær at opnå, hvis personerne omkring barnet hele tiden skiftes ud.

Barnet lærer at tro på dig

Alle de sanser, vi kender til, fungerer fra fødslen, selvom syn og hørelse udvikles yderligere i de første uger af barnets liv. Tal meget med jeres barn. Lad jer fascinere af, hvordan sanserne og hjernen udvikles.
Barnet lærer i den første tid at føle en basal tillid. Det lærer, hvordan dets egen adfærd påvirker omgivelserne. At besvare et barns gråd med trøst, giver barnet en oplevelse af at man kan have tillid til verden. På den måde bekræfter man barnet og hjælper det til at opnå tryghed og tillid.
Hvis en forælder eller anden voksen ikke reagerer på barnets signaler, eller hele tiden reagerer uforudsigeligt, kan tilknytningen blive skadet. Hvis babyen føler sig forladt, rammes den af angst, hvilket overgår i gråd og fortvivlelse og til sidst opgiven apati. Endnu værre er det naturligvis, hvis den person, som skal stå for tryghed, også udsætter barnet for vredesudbrud eller mishandling. Findes der ingen anden, vil barnet alligevel være tvunget til at søge nærhed og beskyttelse hos den, som også udgør en trussel. En sådan relation kan give barnet store problemer med at føle tillid senere i livet.

Separationer kan give tilliden et knæk

Separationsangst er helt naturlig, den plejer at starte i alderen 6-8 måneder, men er endnu stærkere, når barnet er omkring 1 år. Barnet kan begynde at sove dårligt eller ville hænge hos forældrene. Du skal mere end nogensinde her være et trygt holdepunkt, så barnet kan turde tage skridtet og begynde at udforske verden.
Tilknytningen bygger på tillid. Når du forsvinder ud af værelset, kan barnet føle sig forladt. Det kan hjælpe, hvis du siger, at du straks kommer tilbage, og gør det inden barnet begynder at blive fortvivlet. Når barnet har forstået proceduren og indser, at du altid kommer tilbage, vokser tilliden. Men den kan også få et knæk, hvis du er væk for længe eller ikke holder jeres "aftale".
At blive udsat for gentagne, angstfyldte separationer eller en stadig uro for separation har vist sig at gøre børn mere utrygge end definitive separationer som ved adoption, eller hvor en forælder dør.
Ved indkøringen i børnehaven bør barnet få tilstrækkeligt med tid til at få tillid til og føle sig tryg ved en i personalet, inden du forsvinder i længere tid. Hvor lang tid det tager, er forskelligt for forskellige børn.

Børns forskelligheder

At børn reagerer meget individuelt allerede tidligt i livet er noget, som de fleste flerbørnsforældre kan bekræfte.
Små børn er allerede fra starten forskellige, præcis som mennesker er senere i livet. De kan adskille sig fra hinanden, med hensyn til hvad der gør dem urolige, kede af det, vrede, og på hvilken måde man kan trøste dem. De gode venners tips til, hvordan man putter børn på bedste vis, fungerer måske ikke for jeres baby. Nogle børn har brug for mere bekræftelse end andre - og det kan selvfølgelig være trættende i perioder. Men glem ikke, at du formentlig er den, som har de bedste forudsætninger for at tilbyde barnet det, det har mest brug for.
Velkendte rutiner som gentager sig betyder tryghed for alle børn.

Hvis du har svært ved at imødekomme barnets behov for tilknytning

Nybagte forældre, uanset om man er mor eller far, kan have svært ved at håndtere barnets behov og alle de forventninger, der skal indfris. Nogle gange kan det hænge sammen med en fødselsdepression. De er ikke usædvanlige - og ikke noget at skamme sig over, selvom vi ikke taler så åbent om det. Tal med din sundhedsplejerske eller personalet på barselsgangen.
Begge forældre er naturligvis velkomne til forældregrupper hos sundhedsplejersken. Brug muligheden for at være sammen om det, og at møde andre forældre, med børn i samme alder.
At dele erfaringer med andre forældre i forældregrupper eller på nettet kan også være skønt. Her kan du både få de andre forældres råd og synspunkter og dele dine egne. Nogle gange kan det være en trøst, hvis tilværelsen føles besværlig.

Der er opstået en fejl, prøv igen senere.
Indlæser ...