close

Hvordan vælger jeg dagpleje, vuggestue eller børnehave?

Tid til dagpleje, vuggestue eller børnehave? Nu starter en ny fase i livet. Men hvad er det rigtige valg for jer - privat eller kommunal dagpleje, vuggestue eller børnehave? Det er en vigtig beslutning, som kan være svær at tage. Herunder finder du nogle spørgsmål, som du kan bruge til at tage beslutningen.

Dit barn kommer til at tilbringe mange timer i sin vuggestue/børnehave eller hos dagplejeren. Det handler om at finde et trygt miljø, hvor det er sjovt at være, og hvor barnet kan lege og lære. Samtidig skal personalet være inspirerende og kærligt, og du skal føle dig tryg ved at aflevere dit barn her i mange timer.

Profil og pædagogik

En god vuggestue/børnehave er kreativ, men ikke rodet. Det handler om den pædagogik, som børnehaven arbejder efter, fx Montessori, Waldorf (Steiner), Reggio Emilia eller skovbørnehaver. Ofte findes der flere børnehaver i området at vælge imellem. Aftal besøg i god tid - mindst et halvt år i forvejen - og vælg en, som I tror, at både barnet og I vil trives med.
Mange steder kan det være svært at få plads i de mest populære børnehaver. I de kommunale køsystemer plejer man at tage hensyn til søskende og de familier, der bor nærmest.

Forskellige former for børnepasning

 • Åbne legestuer. Er gratis, og du er velkommen til at besøge dem, inden dit barn starter i legestuen.
 • Private børnehaver. Der plejer at findes børnehaver, som er forældredrevne - måske et alternativ til dig, som vil tage større del i dit barns børnehaveliv. Andre drives af personalet eller i en forening. Overskud i private børnehaver kan være et advarselstegn – tjek, at overskud ikke kommer før kvalitet. Ofte findes der en profil eller pædagogisk retning, se ovenfor.
 • Kommunal børnehave. Der kan også findes forskellige pædagogiske retninger blandt de kommunale børnehaver. Gå ind på kommunens hjemmeside, og læs om de muligheder, der findes i nærheden af dig.
 • Dagpleje. Er en kommunalt ansat dagplejer, som tager imod en mindre gruppe børn i sit hjem. Måske et alternativ til jer, der synes, at børnehaven/vuggestuen er for stor. Spørg, hvordan det foregår, hvis dagplejemoren bliver syg. Skal barnet så til en anden dagplejer, eller i vuggestue, eller forventes du selv at blive hjemme med barnet?

Små grupper er bedre

De fleste eksperter er enige om, at små grupper giver en bedre kvalitet i børnehaver og vuggestuer. Man anbefaler grupper med maks. 12 småbørn på 1-3 år til tre heltidsansatte pædagoger. For 4-5-årige er anbefalingen maks. 15 børn pr. gruppe.
Det er op til kommunen at bestemme, hvor mange børn hver børnehave kan tage imod, så grupperne er ikke sjældent på 16-17 børn eller endnu flere i storbyerne. Studier har dog vist, at større grupper giver ulempler, selvom man forsøger at kompensere med flere voksne.

Hvad kendetegner en god børnehave?

Herunder har vi samlet nogle spørgsmål, som kan være gode at overveje, når du besøger forskellige børnehaver:

 • Hvor mange pædagoger/personale er der pr. barn? Jo flere, desto bedre.
 • Hvor høj er personaleomsætningen? Hvis personaleomsætningen er lav, kan det betyde, at de ansatte trives på jobbet.
 • Hvad lægger man især vægt på, findes der en speciel pædagogik?
 • Hvordan ser miljøet indenfor og udenfor ud?
 • Har du som forælder mulighed for at få indflydelse og i så fald hvordan?
 • Findes der grupper hvor søskende kan være sammen eller aldersblandede grupper?
 • Hvordan plejer indskolingen at foregå, kan du påvirke, hvordan du vil have den? Læs mere om indskoling på børnehave.

Selvfølgelig skal du også gå efter din mavefornemmelse efter besøget. Hvordan var stemningen? Hvordan virkede personalet? Hvordan mødte de dit barn, hvis du havde barnet med dig? Det første indtryk er vigtigt.

Der er opstået en fejl, prøv igen senere.
Indlæser ...