month48_190919_libero_image_580_desktop

Måned 48

DIT BARN

Fantasi og rollelege

Nu leger barnet oftere fantasi- og rollelege – både alene og sammen med andre. Det er som regel dejligt at se, hvordan barnet lever sig ind i legen, men det kan være godt at vide, at det nogle gange kan være svært for barnet at skelne mellem fantasi og virkelighed. Det er ikke usædvanligt, at barnet bliver bange for indbildte farer som spøgelser eller monstre. Dette indebærer ofte også mareridt, og børn i 4-5-årsalderen kan også nogle gange være lidt mørkeræd. Da er det vigtigt, at man som voksen viser, at man er der for barnet, at man er forankret i virkeligheden og udviser en ro, som barnet kan finde tryghed i. Nu udvikles samspillet og interaktionen med andre, både store og små, også, og det er en vigtig del af det at lære sig at samarbejde og indgå kompromis. Det er både normalt og vigtigt at finde på fx lege og legeregler sammen med andre børn. De voksne skal blande sig udenom – børnene vil ofte selv finde ud af, hvordan lige netop deres leg skal fungere. Det kan være en god idé, at man som forælder er til stede i baggrunden og kan hjælpe, hvis der skulle opstå konflikter, hvilket der ofte gør. Det er en stor hjælp for børnene at få hjælp med at sætte ord på det, der lige skete, så de kan øve sig i, hvordan man løser en konflikt. Det er også nu, at fleste børn begynder at få egne venner, og de vil ofte være lige som dem. Det kan være spændende som forælder at stå ved sidelinjen og at se forandringerne hos barnet. Samtidig er det ofte en fantastisk følelse at vide, at dette blot er starten på udforskningen af barnets egen identitet. Det lille barn, man engang bød velkommen til verden, bliver i stadig højere grad et selvstændigt individ for hver dag, der går.

FORÆLDER

Sprog og regler

For de fleste er det nu muligt at forstå alt, hvad barnet taler om, og det meste af grammatikken er begyndt at falde på plads. Det er dog ikke helt usædvanligt, at børn i op til 6-7-årsalderen snubler over ordene, når de skal udtale visse lyde eller bogstaver. Fx kan det tage lidt tid, inden barnet får styr på k- og g-lyde. Men selvom sproget er på plads, så kan et barn ofte ikke helt tolke forskellige nuancer eller underforståede betydninger. Ironi går hen over hovedet på de fleste børn, og hvis man vil være helt sikker på, at det, man siger, bliver forstået, så skal man tænke på, at børn i 4-5-årsalderen tolker det meste, man siger, bogstaveligt. Du har måske oplevet, at dit barn er begyndt at opstille regler derhjemme? Regler, du som voksen måske ikke er helt enig i. I den her alder er evnen til at forstå regler – eller muligheden for at finde på og forholde sig til dem – noget, som forfines. Det er vigtigt at øve sig i at tilpasse sig til regler, og her kan du som forælder være til stor hjælp. Det, at I i fællesskab opstiller reglerne derhjemme, fx at når uret ringer, så er det på tide at lægge skærmen til side eller afbryde en leg, er super god træning i denne alder. Hvem ved, det kan måske også resultere i færre konflikter, når der bliver slukket for fjernsynet, eller tiden er inde til, at man skal i seng. Hvis du vil læse mere om børns udvikling eller få tips og gode råd, så finder du dem blandt alle vores artikler på libero.dk!