essity7542_mobile

Fødsel under corona - hvad gælder?

Risikoen for at man ikke må have sin partner med ved fødslen gør mange nervøse lige nu. Specielt hvis man er førstegangsfødende, kan man blive meget nervøs for, om man ikke må have sin partner ved sin side. Men hvad er det egentlig, der gælder? Må partneren være med, og er der risici ved at være smittet med COVID-19, når man føder? Vi har talt med jordemoder Nina Sepstrup, der forsøger at besvare de mest almindelige spørgsmål om, hvad der er gældende. Videns grundlaget ændrer sig hele tiden, og Ninas svar nedenfor tager udgangspunkt i det, vi ved lige nu.

Må min partner komme med til fødslen, hvis ingen af os udviser symptomer?

Hvis man er rask, må man være med til selve fødslen. Din partner skal være opmærksom på god håndhygiejne og på at holde afstand til personale og andre indlagte. I nogle tilfælde kan partneren også blive bedt om at bruge mundbind. Er din partner smittet med Covid-19 er det også muligt at være med til fødslen. Nogle steder dog kun, hvis man ikke har symptomer. Partneren skal bære mundbind og holde afstand til personalet under hele fødslen, og man er som fødende isoleret på fødestuen med sin partner. Personalet vil bære isolationsudstyr under hele forløbet. Efter fødslen skal partneren forlade hospitalet, fra fødestuen. Hvad angår barslen, må I spørge jeres jordemoder, hvilke regler der gælder på jeres fødested. De fleste steder gælder de sædvanlige tilbud om barsel, men der kan fortsat være restriktioner for besøgende på hospitalet. Tjek på fødestedernes hjemmeside og få opdateret information om, hvad der gælder i forhold til fødsel, barsel og corona for netop dit sygehus.

Må min forkølede partner komme med til fødslen, selv om det ikke er coronavirus?

Hvis din partner har lette forkølelsessymptomer op mod din termin, er det en god ide at blive testet med det samme. Man kan nemlig være med til fødslen på trods af symptomer, hvis man er testet negativ for Covid-19 inden for de sidste 48 timer med en negativ PCR test. Undersøg dog for en sikkerheds skyld, om det også gælder på dit fødested. Fortæl altid om symptomerne, inden I ankommer til fødegangen. Nogle fødesteder har valgt at teste både den gravide og partneren i dagende op mod fødslen. Også selvom man er vaccineret eller har haft Covid-19. Forhør jer på fødestedet om, hvad der gælder for jer. Hvis din partner testes positiv og måske ikke kan deltage pga symptomer, har man som fødende mulighed for at tage en anden støtteperson med i stedet for; et godt tip er altså at planlægge, hvem der så vil kunne være back up.

Hvad gælder, hvis jeg der skal føde, selv er syg, og der er mistanke om COVID-19?

Alle fødende bliver testet for COVID-19, enten når man indlægges på fødestedet eller i dagene op mod terminen. De gravide der har haft COVID-infektion indenfor de sidste 60 dage, testes ofte ikke. Forhør dig om hvordan det foregår på dit fødested. Dette gøres for, at man kan vide, om man smitter personalet eller andre patienter. Ved positivt svar vil man blive holdt helt isoleret fra andre patienter. Det er vigtigt at oplyse om symptomer på COVID-19 i telefonen, inden du ankommer til fødegangen.

Når det kommer til selve fødslen, kan al smertelindring oftest gives som sædvanligt. En mor, der lige har født og har COVID-19, må i øjeblikket være sammen med sit fuldbårne, raske barn på fødestedet. Risikoen for, at små børn bliver meget syge med COVID-19 er meget, meget lille. Man har simpelthen vurderet, at fordelene ved, at moderen og den nyfødte er sammen fra begyndelsen vejer tungere end eventuelle risici. Hvis barnet fødes for tidligt og har brug for behandling på neonatalafdelingen, kan der derimod være andre regler der gælder, hvis forældrene udviser symptomer. Årsagen er simpelthen, at så små børn er utroligt modtagelige over for alle typer af virus.

Hvad gælder, hvis jeg har COVID-19 og skal have foretaget kejsersnit?

Da man som regel ikke bliver fuldt bedøvet ved et kejsersnit, er risiciene ikke større end ellers. Forhør dig på fødestedet om din partner kan deltage, trods en positiv COVID-19-test. Tal i øvrigt med din jordemoder eller læge, hvis du er bekymret.

Kan barnet blive smittet, hvis moderen er syg med COVID-19?

Der forskes løbende i, om hvorvidt der sker mulig smitteoverførsel til barnet under en fødsel. Ud fra det vi ved i dag, påvirker fødselsmåden ikke risikoen for at barnet bliver smittet, og man har ikke hidtil kunnet fastslå spredning fra moder til nyfødt under en fødsel. Vi ved derimod nu, at særlig deltavarianten af Corona gør, at man under graviditeten er i øget risiko for at få alvorlig Covid-19 og, at det kan medføre en risiko for det ufødte barn. Det anbefales derfor, at alle gravide lader sig vaccinere fra 12. uge. Det vil beskytte både dig som gravid og dit barn i maven.

Kontakt din fødeafdeling!

Det er let at tænke, at man vil undgå at belaste fødeafdelingen, eller forsøge at have så lidt kontakt med den som muligt og vente til det virkelig er aktuelt. Men sådan skal du ikke tænke! Det er præcist lige så vigtigt nu som ellers, at du kontakter din fødeafdeling, hvis der er noget, der ikke er som det plejer, eller hvis der er noget andet du er nervøs over, f.eks. færre fosterbevægelser. Har du desuden en positiv test for Covid-19 indenfor de sidste 14 dage, eller symptomer på Covid-19 OG mærker mindre liv og/eller har feber, skal du kontakte fødegangen med henblik på at komme til kontrol. Du må hellere tage derind en gang for meget end en gang for lidt. Som altid skal man ringe til fødeafdelingen først – så de kan rådgive og forberede sig på, at I kommer ind.

Senest opdateret den: 20.04.2022

Del artiklen