Nu reducerer vi vores klimapåvirkning igen!
I årenes løb har vi gennemført mange forbedringer for at reducere vores CO2-aftryk. Og nu gør vi det igen. Blandt andet med ny emballage fremstillet af 60% genanvendt plast. For det er gennem forandring, at vi kan gøre en forskel for vores planet og for den næste generation. Ved at reducere vores samlede CO2-aftryk - igen, igen og igen!
En anden nyhed i år er, at vi har biomassebalancerede materialer i vores bleer. Biomassebalancerede? Det handler kort fortalt om at udfase fossile ressourcer til fordel for fornybare ressourcer ved fremstillingen af råvarer til vores bleer. I sidste ende betyder det, at vi skaber bleer med lavere CO2-aftryk og bidrager til et mere cirkulært samfund. Ikke dumt. Læs videre nedenfor, hvor vi forklarer mere om hvordan biomassebalanceprocessen foregår.

New circular solutions

image
c02
reduced
material
image
60%
recycled
plastic
Nye emballager med 60% genbrugsplast
Image

Mere genbrugsplast = lavere CO2-udslip

Nu får al vores bleemballage en klimasmart opgradering, så andelen af genbrugsplast øges til 60%. Så du skal ikke blive overrasket, hvis du synes, at emballagen ser anderledes ud - den har simpelthen fået skønhedspletter, som vi er meget stolte af. Ved at bruge genbrugsplast reducerer vi unødigt affald, sparer ressourcer og reducerer CO2-udledningen. Det er blot endnu et skridt i den rigtige retning - for planeten og for den næste generation.

image
image
Cirkulære løsninger går i kredsløb

Vi ser det som vores forpligtelse at drive udviklingen fremad og konstant lede efter den næste cirkulære løsning, der kan gøre en forskel for vores planet. At øge andelen af genbrugsplast og biomassebalancerede materialer er blot to af vores nyeste løsninger. Med disse opgraderinger og innovationer tager vi yderligere to skridt på vores rejse mod forandring, to skridt, der bidrager til en mindre klimapåvirkning og en bedre fremtid.

Image
Nu har vores bleer et lavere CO2-aftryk

Biomassebalanceret? Kompliceret og godt.

Lad os forklare, hvad vi mener med biomassebalance, og hvorfor det er godt for klimaet. For at gøre det er vi nødt til at se nærmere på vores produktion. Først og fremmest fremstilles alle vores bleer på fabrikker med certificeret fornybar elektricitet. Sådan har det været siden 2020. For at producere vores bleer opkøber vi et tekstillignende materiale. Producenten af disse materialer opkøber for sit vedkommende de råvarer, der skal bruges til at fremstille det. Vi ved, at det er meget information - kan du følge med? Godt. Lad os fortsætte.

image
image
En smart omstilling

Til fremstillingen af denne råvare bruger man i dag hovedsageligt fossile ressourcer. Og som ordregiver har vi stillet krav i vores leverandørkæde om, at en vis andel af ressourcerne skal være fornybare. I vores tilfælde drejer det sig om tallolie, som er et biprodukt fra produktionen af papirmasse, eller brugt fritureolie – restprodukter, der ellers ville være blevet smidt ud. I stedet udnytter vi det og skaber noget nyt.

Det er her magien sker!

Så blandes ikke-fornybare ressourcer med fornybare ressourcer – det er det, der kaldes biomassebalance. På denne måde øges mængden af fornybare ressourcer i produktionen af materialer til vores bleer. Og vi kan bidrage til en god omstilling og et mere cirkulært samfund.

Det du i sidste ende skal vide er, at der bruges færre fossile ressourcer og flere fornybare, hvilket er ensbetydende med lavere CO2-udslip. Og at dette er godt for miljøet, behøver vi nok ikke at forklare. Tak, fordi du tog dig tid til at læse dette.

image
Gå ikke glip af!
Endelig er den her!
Vores nye klimasmarte hybridble
Nu kan vi stolt præsentere vores helt nye klimasmarte hybridbleer, som er udviklet sammen med babyer og forældre.
Image
Med 35% lavere
CO2-aftryk*
*Sammenlignet med en almindelig ble fra libero
Forimorgenprojektet - vores arbejde med bæredygtighed
Hos Libero arbejder vi med børn hver dag. Derfor er klimaet og fremtiden vigtig for os. Vil du vide mere om vores arbejde med bæredygtighed?
Læs mere her

Hvad vil du vide om vores bleer?

I vores spørgsmål og svar har vi samlet svarene på de mest stillede spørgsmål.
At reducere vores klimapåvirkning betyder at reducere vores udledning af kuldioxid (CO2). CO2 er en drivhusgas – og høje niveauer af CO2 i atmosfæren bidrager til den globale opvarmning. Med denne lancering reducerer vi Libero bleers klimapåvirkning ved både at introducere 60% genbrugsplast i vores emballager og CO2-reducerede materialer i bleerne.
Desuden bruger Libero kun certificeret, vedvarende elektricitet på vores blefabrikker.
Klimapåvirkningen måles ud fra mængden af drivhusgasser, der udledes under et produkts livscyklus – det, der også kaldes et produkts "CO2-aftryk". Et produkts eller en tjenestes CO2-aftryk måles med en såkaldt Livscyklusanalyse (LCA), hvor man måler det samlede aftryk hele vejen fra produktionen af råmaterialer til affaldshåndteringen for produktet og alle transporter.
De nye emballager er fremstillet af mindst 60% genbrugsplast (PCR). Det nye emballagemateriale giver mindre CO2-udledning sammenlignet med nyproducerede, fossilbaserede materialer.
Ved at bruge genbrugsplast og give den et nyt liv reducerer vi unødvendigt affald, sparer ressourcer og reducerer CO2-udslippet.
Emballagen er fremstillet af genanvendt materiale. Denne type af prikker er et tegn på en høj procentdel genbrugsmateriale. Hver prik beviser, at vi tager skridt i den rigtige retning for at reducere vores CO2-fodaftryk. Denne type af "skønhedsplet" kan variere fra køb til køb.
Hos Libero vil vi gøre alt, hvad vi kan for at reducere vores klimapåvirkning og ikke bruge flere ressourcer end nødvendigt. Derfor introducerer vi 60% genbrugsplast (PCR) i vores emballager og gør samtidig emballagen tyndere. Alt sammen for at bruge en mindre mængde plast.
Nye Libero-produkter er fremstillet af materialer med mindre CO2-udledning end tidligere. En nyhed i år er, at vi har biomassebalancerede materialer i vores bleer. Biomassebalancerede? Det handler kort fortalt om at udfase fossile ressourcer til fordel for vedvarende ressourcer ved fremstillingen af råvarer til vores bleer.
Dette er en smart og enkel måde trinvist at bevæge sig væk fra fossilbaserede ressourcer på. Det sker, at leverandørerne af vores råvarer gradvist erstatter fossilbaserede ressourcer. De bruger i stedet en vedvarende blanding i deres produktionsenheder, når de fremstiller materialet til vores produkter.
"Bio" betyder, at det kommer fra vedvarende energikilder – i vores tilfælde tallolie og genanvendt madolie.
I sidste ende betyder det, at vi skaber bleer med et mindre CO2-aftryk og bidrager til et mere cirkulært samfund ved at anvende flere vedvarende ressourcer eller genanvendte materialer.