Vilkår

Vilkår for Liberos websted og Libero klubben

Regler for brug af Liberos hjemmeside og Libero klubben (inklusive Liberos forum)


Disse regler gælder for brug af Liberos hjemmeside, libero.dk og Libero klubben (inklusive Liberos forum). Læs reglerne omhyggeligt.

Du accepterer, at alle oplysninger gemmes og benyttes af Libero v/Essity Denmark A/S, Gydevang 33, 3450 Allerød. Du kan få tilsendt tilbud og information via brev, e-mail, SMS, MMS og lign. mobile tjenester om graviditet, fødsler og børn, og andre vigtige nyheder og gaver, du kan have glæde af, herunder også Liberos og Liberos godkendte samarbejdspartneres produkter. Medlemskabet er gratis, og du kan når som helst melde dig ud ved at henvende dig til Libero klubben og sende en e-mail til forbrugerservice@essity.com. Som medlem kan du når som helst ændre eller annullere marketingkommunikation fra Libero. Det gøres under "Min konto" når du er logget på Liberos hjemmeside. 

Der kan kun være et medlemskab pr. hustand, og du skal være bosiddende i Danmark.

Når du anvender Liberos hjemmeside og/eller tilmelder dig Libero klubben og deltager i Liberos forum, accepterer du disse regler og vores politik for beskyttelse af personlige oplysninger. Disse regler kan blive ændret. Vi anbefaler, at du læser reglerne med jævne mellemrum.

Når du offentliggør en kommentar i Liberos forum, bekræfter du, at du har læst og accepterer at følge reglerne for hjemmesiden. Vi beder dig især undgå at kritisere produkter, navngivne personer, virksomheder og repræsentanter for sygehusvæsenet i forummet.

Log ind oplysninger
Retten til at benytte medlemssiderne på Libero.dk er personlig. Du må ikke overdrage andre retten til at anvende dine log ind oplysninger.

Konkurrencer og kampagner
Oplysninger om priser og om, hvordan du deltager i aktuelle konkurrencer og lodtrækninger på Libero.dk, indgår i disse regler.
Oplysninger om aktuelle konkurrencer og kampagner (inklusive oplysninger om priser, deltagelse og lodtrækninger) på Libero.dk indgår i de individuelle vilkår for hver konkurrence eller kampagne.

Links
Vi har ret til at linke til andre hjemmesider, og vi bestræber os på kun at linke til hjemmesider, som deler vores værdigrundlag. Vi påtager os dog ikke noget ansvar for andre hjemmesiders bestemmelser vedrørende indhold og samling af oplysninger. Hvis du besøger en anden hjemmeside, bør du læse den pågældende hjemmesides politik for beskyttelse af personlige oplysninger og andre bestemmelser.

I indlæg i forummet tillader vi ikke deling af link af nogen art.

Materiale, som du sender ind
Du er klar over, at det materiale, som du sender til Libero.dk, tilknyttede microsites (f.eks. til kampagner og konkurrencer), Liberos forum eller til medarbejdere hos Essity, ikke er privat og derfor kan offentliggøres af Essity eller repræsentanter for virksomheden.

Du giver Essity lov til at anvende, gengive, ændre, oversætte eller distribuere det materiale, som du offentliggør på eller sender til Libero.dk eller tilknyttede microsites, i alle typer af medier og til alle formål.

Du er ansvarlig for, at alle de oplysninger og alt det materiale, som du stiller til rådighed eller offentliggør på Libero.dk eller Liberos microsites, overholder følgende vilkår:

  • Materialet overtræder ikke tredjemands ophavsret eller andre personlige rettigheder eller ejendomsrettigheder
  • Materiale kan anvendes til alle formål med rimelig forbindelse til Libero.dk, microsites fra Libero og Libero klubben uden indskrænkning af ophavsretten eller andre vilkår

Du forpligter dig til at undgå uanstændig eller stødende sprogbrug og at undlade at oprette indlæg, som er, eller kan være, krænkende, groft, hadefuldt, krænkende i forhold til nogens integritet eller skadeligt for andre brugere (f.eks. medlemmer, ikke-medlemmer og tredjepart) eller skadeligt for Essity's forretningsinteresser, eller som opfordrer til en adfærd, som ville udgøre et brud mod det civilretslige ansvar eller på anden måde overtræde en lokal, national eller international lov eller bestemmelse.

Du forpligter dig endvidere til ikke at indsende eller offentliggøre materiale, som udgør uønsket post eller ikke-godkendt reklame, f.eks. opfordringer til andre brugere om at købe eller sælge produkter eller tjenester, uden forudgående skriftligt samtykke fra Essity.

Essity forbeholder sig retten til frit og uden nærmere forklaring at fjerne eller ændre indlæg, hvis indlægget anses for at overtræde reglerne for hjemmesiden.

Overvågning
Du er klar over og accepterer, at de personer, der er valgt af Essity til at stå for og administrere Libero.dk, har ret til frit og uden forudgående meddelelse at overvåge, undersøge, redigere, flytte og slette materiale, som du har sendt til eller offentliggjort på hjemmesiden og kan nægte at lade dig offentliggøre det på hjemmesiden.

Essity forbeholder sig endvidere retten til at træffe foranstaltninger, som de måtte anse for nødvendige, hvis du misbruger Libero.dk eller undlader at følge disse regler, f.eks. ved at udelukke dig fra bestemte dele af hjemmesiden eller begrænse eller spærre din adgang til hjemmesiden.

Brug af Libero.dk og Libero klubben (inklusive Liberos forum)
Du forpligter dig til udelukkende at benytte Libero.dk og Libero klubben (inklusive Liberos forum) til lovlige formål. Det er ikke tilladt at benytte Libero.dk til kommercielle formål, dvs. til at gøre reklame for produkter eller tjenester. Vi accepterer ingen køb- eller salgsannoncer i Liberos forum. 

Du forpligter dig endvidere til ikke at afbryde eller forstyrre aktiviteten på Liberos forum eller andre diskussions- og spørgesider på Libero.dk og ikke at ændre eller manipulere med oplysninger eller materiale på eller med tilknytning til Libero.dk og tilknyttede microsites.

Materiale, som bliver vist på Liberos platforme

Oplysningerne om graviditet og små børn, der tilbydes på denne hjemmeside samt i Libero Klubbens app, er af generel karakter og må ikke erstatte lægebesøg eller anden lægelig rådgivning. Essity kan ikke stilles ansvarlig for de beslutninger, du træffer efter at have taget del af informationen. 

Det er ikke sikkert, at Essity bekræfter, støtter, godkender, opmuntrer eller giver sit samtykke til kommentarer, holdninger, materiale eller påstande, som stilles til rådighed af brugere af Liberos forum eller andre diskussions- eller spørgesider på Libero.dk. Du bør derfor ikke forlade dig på disse meninger og råd eller andre lignende oplysninger.

Essity garanterer ikke, at det materiale, der vises på Libero.dk, og som er blevet stillet til rådighed af hjemmesides brugere, er blevet offentliggjort med tilladelse fra indehaveren af ophavsretten. Vi kan derfor heller ikke garantere, at materialet kan anvendes uden forbehold.

På Libero.dk findes materiale, der er beskyttet af ophavsretten, varemærker og andre beskyttede oplysninger, og alt indhold på Liberos hjemmeside er i sin helhed beskyttet af ophavsretten. Materiale på Libero.dk eller materiale, som du henter, må kun anvendes af dig personligt.

Uden forudgående skriftligt samtykke fra Essity må du på ingen måde anvende materiale, som du er kommet i besiddelse af via Libero.dk, til kommerciel brug eller på anden måde uden tilladelse, f.eks. ved at offentliggøre, gengive eller distribuere det eller ved at gøre brug af det på anden vis, medmindre dette er tilladt i henhold til loven om ophavsret eller anden lovgivning.

Skadesløsholdelse
Du forpligter dig til at holde Essity og virksomhedens ansatte, forhandlere og repræsentanter skadesløse og at friholde dem fra alle krav og forpligtelser (f.eks. afgifter), som måtte opstå, når du indsender materiale, hvis du anvender materiale, som du er kommet i besiddelse af via Libero.dk uden tilladelse, eller hvis du overtræder disse regler, eller hvis nogen anden person benytter dine logonoplysninger til noget lignende.

Du accepterer, at Essity ikke påtager sig noget ansvar for og ikke har nogen forpligtelser over for dig med hensyn til det materiale, som offentliggøres eller stilles til rådighed af andre.

Liberopoint
Liberos unikke koder findes i alle blepakker. De unikke koder kan ikke overføres, og må kun indløses af medlemmer i Liberoklubben, som for privat brug har købt Liberos produkter med de unikke koder. Libero forbeholder sig retten at kræve bevis på indkøbet af produkterne, og udelukke medlemmer fra klubben, ved mistanke om snyd med koder. Ved en eventuell konflikt gælder Essitys beslutning.

Ansvarsbegrænsning
Libero.dk stilles til rådighed, som det er og uden garantier for indhold, produkter eller tjenester, som stilles til rådighed fra eller via Libero.dk. Essity fraskriver sig udtrykkeligt alle garantier, udtrykkelige eller underforståede, herunder, men ikke begrænset til, underforståede garantier om almindelig egnethed, ikkekrænkelse, korrekthed, pålidelighed og egnethed til et bestemt formål.

Uafhængigt af en eventuel overvågning af indholdet eller andet materiale på Liberos hjemmeside, som Essity kan vælge at påtage sig, kan Essity ikke holdes ansvarlig for udtynding i, redigering af eller udførelse af anden kontrol af indholdet eller andet materiale, og du er klar over, at denne type indhold kan omfatte materiale, som kan opfattes som værende ubehageligt, misledende, ukorrekt, uegnet, stødende, pornografisk eller på anden måde anstødeligt.

Essity påtager sig ikke ansvaret for og er ikke forpligtet til at bevare indholdet på Liberos hjemmeside og kan frit foretage ændringer i eller slette dette.

Hvis du er under 18, må du kun anvende Libero.dk under en forælder eller værges opsyn. Libero.dk og tilknyttede hjemmesider forbeholder sig retten til frit at vælge ikke at stille tjenester til rådighed, lukke kontoer, slette eller redigere indhold samt foretage afbestillinger.

Du friholder hermed Essity for alt ansvar vedrørende krav, som omhandler indholdet og andet materiale, som stilles til rådighed fra eller via Libero.dk samt for den aktuelle sikkerhed eller niveauet for beskyttelse af personlige oplysninger.