06_blojafr_160_desktop

Hvad gør lægen og sundhedsplejersken?

Som nybagt forælder har man kontakt med en sundhedsplejerske og ens egen læge. Men hvornår finder de forskellige besøg egentlig sted, hvor ofte og hvad laver man?

Når man har født, vil fødestedet sørge for at give besked til sundhedsplejersken, hvorefter sundhedsplejersken sædvanligvis selv kontakter familien for at aftale et besøg. Da kommer en sundhedsplejerske hjem til jer i løbet af barnets første leveuge.

Sundhedsplejersken tilbyder støtte og arbejder forebyggende

Sundhedsplejersken kommer på regelmæssige besøg, men vedkommende fungerer også som en livline i hverdagen. Hvis man har brug for støtte eller råd, uanset om det handler om søvn, pleje, mad eller relationen til barnet, så kan man ringe til vedkommende. Som du sikkert ved, så bliver barnet både målt og vejet, men der bliver også lagt mærke til mange andre ting. Lader barnet til at have ekstra følsom hud, hvordan har den lille mave det, og – ikke mindst – hvordan har man det som forælder?

Sundhedsplejerskens besøg er vigtige, da man således på et tidligt tidspunkt kan opdage ting, som måske først får konsekvenser for barnet senere i livet. Det kan fx dreje sig om afvigelser med hensyn til kontakt eller sprogudvikling, hvilket kan skyldes nedsat syn, nedsat hørelse eller i sjældne tilfælde udviklingsforstyrrelser. Desuden ser man efter, om der eventuelt foreligger vækstproblemer både mht. længde og vægt, så man holder øje med om barnet får hvad det skal og udvikler sig. Undersøgelserne er altså vigtige for, at barnet skal få mulighed for at have det godt og udvikle sig bedst muligt.

Kontakten med sundhedsplejen er både frivillig og gratis, og man kan til enhver tid ringe for at få hjælp. Husk, at sundhedsplejersken arbejder præventivt og med raske børn. Hvis dit barn bliver sygt, skal du i stedet kontakte jeres egen læge. Men som sagt, det er altid okay at ringe til dem for at få råd. Hvis det ikke skulle føles godt med den sundhedsplejerske, man har, så har man naturligvis ret til at høre, om det er muligt at skifte til en anden.

Hvor ofte får man besøg af sundhedsplejersken?

Første besøg fra sundhedsplejersken sker i løbet af de første 7 dage efter fødslen, andet besøg i løbet af barnets første levemåned og tredje besøg i barnets anden levemåned. Derefter er der hjemmebesøg fra sundhedsplejersken, når barnet er 4-6 måneder, og det sidste hjemmebesøg finder sted, når barnet er 8-10 måneder.
På disse besøg holder man øje med, at barnet følger sin længde- og vægtkurve, og udvikler sig som det skal. Når barnet bliver ældre, undersøger sundhedsplejersken også bl.a. syn og hørelse. Desuden vil sundhedsplejersken også have fokus på, hvordan I som forældre føler dagligdagen fungerer, hvad der måske føles hårdt lige nu, eller om ting, der måske bekymrer dig. Betragt sundhedsplejerskens besøg som en mulighed for at stille alle de spørgsmål, du går og grubler over – sundhedsplejersken er til for jeres skyld.

Når barnet er fem uger gammelt, kommer det til den første børneundersøgelse ved egen læge, hvor det bliver undersøgt grundigt for at se, om det er i trivsel, vokser som det skal og udvikler sig alderssvarende. Lægen undersøger ligeledes barnet, når det er 5 måneder, 12 måneder, 2 år, 3 år, 4 år og 5 år, hvor vedkommende bl.a. ser på barnets trivsel (vægt og højde), motorik, reflekser, om der er alderssvarende udvikling, om der er normalt syn, hørelse og sprog samt om der evt. skulle være nogen sygdomme til stede ved barnet. Man vil ganske enkelt sikre sig, at barnet ser ud til at have det godt og udvikles, som det skal. Efterhånden går der længere og længere tid mellem sundhedsplejerskens besøg og lægeundersøgelserne – hvor meget afhænger af, om barnet eller familien har behov for ekstra støtte. Fra barnet er født til det bliver ca. 6 år gammelt kan man ringe til sundhedsplejersken og få vejledning over telefonen eller aftale et hjemmebesøg, hvis der er behov for det.

Når barnet er omkring 6-16 år gammelt får barn og forældre tilbud om samtaler, undersøgelser og sundhedsundervisning af skolens sundhedsplejerske. Børnevaccinationerne og eventuelle sygdomsrelaterede emner varetages ved egen læge.

Sådan forbereder I jer inden sundhedsplejerskens besøg

Inden besøgene fra sundhedsplejersken er det en god idé at tænke lidt over, hvilke spørgsmål du gerne vil stille. Et godt tip er at skrive spørgsmålene ned, når du kommer i tanke om dem – på den måde kan du huske dem, når du møder sundhedsplejersken. Husk også, at sundhedsplejerskens besøg ikke kun handler om barnet – du som forælder kan jo også få hjælp af sundhedsplejersken, hvis du nu skulle være så uheldig at fx få en fødselsdepression eller har brug for hjælp med at navigere i forældrerollen.

Faktatjekket af Vibeke Dueholm Gintberg, læge

Del artiklen