first_midwife_image

Første besøg hos jordemoderen

Så var der et plus på graviditetstesten, og barnet i maven er et herligt og spændende faktum – næste skridt er at bestille tid hos din egen læge, så du kan blive indkaldt til dit første jordemoderbesøg.

Jordemoderens to primære opgaver er at have styr på graviditeten og støtte den kommende familie. Det kan være en god idé, at man er to, når man skal møde jordemoderen. Som kommende forældre har man ofte mange spørgsmål, og bagefter kan det være rart at tale om besøget og gennemgå al den information, der blev givet. Fire ører er som regel bedre end to.

Hvornår er det første besøg hos jordemoderen?

En gang mellem uge 12-18 er tiden inde til det første møde med jordemoderen, og da lægger man en plan for, hvordan der skal følges op på graviditeten.
Hvad sker der under det første besøg hos jordemoderen?

• Det tages prøver: blodtryk og urinprøve.

• Vægten tjekkes.

• Sygdomshistorik og eventuel medicinering gennemgås – for at se, om der er noget, som kan gøre graviditeten mere kompliceret, eller om der er behov for en mere omhyggelig overvågning.

• Hvis du har brug for at komme forbi en læge, booker man tid til det.

• Man taler om følelser og forventninger samt, hvordan det ser ud med livssituation og helbred. Jordemoderen vil have et billede af, hvordan hverdagen ser ud, når du/I står over for en stor forandring som denne.

• Din holdning til tobak og alkohol diskuteres.

• Der gives information om fosterdiagnostik.

Efter det første besøg kan det være, at du først skal til jordemoder igen i uge 28. Det kan synes fjernt, men husk, at du altid kan kontakte din jordemoder, hvis du har spørgsmål eller bekymringer.

I hvilke uger besøger man jordemoderen?

Jordemoderen møder man ca. 5 gange i løbet af graviditeten – lidt mere sjældent i starten og derefter oftere hen mod den sidste del af graviditeten. Kontrollerne er planlagt efter et fast program under forudsætning af, at man er sund og rask, og at graviditeten forløber uden komplikationer. Jordemoderen spørger ind til dit helbred, og hvordan du har det, og det er også en mulighed for forældrene at stille spørgsmål, de er kommet i tanke om siden sidst. Selvfølgelig foretager jordemoderen også kontroller for at sikre, at graviditeten forløber som forventet.

Vandrejournalen følger graviditeten

I forbindelse med det første møde hos lægen, oprettes der en vandrejournal. Den følger med gennem hele graviditeten og opdateres hver gang, man er til undersøgelser. I denne gemmer man oplysninger om helbred: vægt, blod- og sukkerværdier, blodtryk og længere frem, hvordan barnet vokser, og hvordan hjertet slår – alt det, der er vigtigt for graviditeten.

Maven begynder man at måle omkring uge 25, da man gerne vil sikre, at barnet vokser, som det skal. Alt, der sker i løbet af graviditeten og med barnet, noteres i denne journal, som også følger med dig på fødeafdelingen, når du skal føde.

Når man venter barn kan det være både spændende og lærerigt at følge med i, hvad der sker under graviditeten – både med kroppen og med barnet i maven, uge for uge. Med vores stemmeassistent kan man følge og dele den rejse sammen med sin partner eller en anden, man gerne vil dele oplevelsen med.

Man kan også følge graviditeten og barnets udvikling via Libero Klubben.

Faktatjekket af Nina Sepstrup, uddannet jordemoder

Del artiklen