_i2a3234_desktop

Adoption

At adoptere et barn er en måde at skabe en familie, hvis du ikke selv kan eller vil blive gravid. Det er en omvæltende forandring i dit eller - hvis I er et par - jeres liv. At adoptere et barn fra et andet land, som er det mest almindelige, er en proces i flere trin. Den tager som regel flere år.

Ved at adoptere har du chancen for at blive det trygge punkt for et lille barn i lang tid. I bliver en lille familie, eller måske en større familie hvis der allerede er andre søskende.
De fleste adoptivbørn kommer til deres nye forældre mellem seks måneders og seks års alderen. Mange er født for tidligt, og små i forhold til danske børn på samme alder. Det sker stadig, at adoptivbørn er underernærede , men det er betydeligt mere usædvanligt nu end tidligere.
Alle adopterede børn har været ude for at miste deres biologiske forældre på et eller andet plan, og at forlade det miljø og den kultur de er født i. Nogle kan have flere separationer og traumer bag sig. Nogle børn, især lidt ældre, kan have svært ved at omstille sig til et nyt liv i Danmark. Det stiller alt sammen høje krav til dig som forælder.

Tid og omkostninger til adoption

Hvis I overvejer at adoptere et barn, henvender I jer til en af de adoptionsformidlende organisationer. Det kan være en god idé tidligt at søge, da der kan gå lang tid inden adoptionen går i orden.
Adoption fra andre lande tager som regel flere år. Det kan gå hurtigere, hvis man som adoptivforældre kan tage imod to søskende, et barn som er lidt ældre, eller som har et handicap eller en sygdom. Som regel har vi Danmark gode muligheder for at behandle og tage vare på børn med særlige behov, fx ganespalte, hoftesygdomme eller hjertefejl, der kan behandles.
At adoptere et barn tager ikke bare tid, det koster også en del penge. Omkostningerne ligger i gennemsnit på ca. 200.000 kroner inklusive afgifter til adoptionsbureauet i både Danmark og oprindelseslandet samt rejseomkostninger til at hente barnet. Den, som adopterer et barn fra et andet land, kan ansøge om adoptionsbidrag, som udgør ca. 50.000 kroner.
Gennem adoptionen får du eller I forældremyndighed over barnet. Hvis man vil ophæve en adoption, skal man ansøge om det.

Hvem kan adoptere?

  • Du skal være mindst 25 år for at kunne ansøge om at adoptere et barn (der kan gøres undtagelser, så kan man adoptere allerede som 18-årig). Der må højst være 42 års aldersforskel på forælder og barn, så man skal indgive ansøgning, inden man fylder 43 år.
  • Er du alene og vil adoptere, kan du også det. Ansøgere i et forhold skal have boet sammen i 2,5 år, og være gift, registreret eller samlevende. Par af samme køn kan ansøge om adoption på lige fod med par af blandet køn.
  • Du eller I skal godkendes af Adoptionsrådet i Statsforvaltningen. Godkendelsen sker bl.a. via et interview i Statsforvaltningen. Du eller I skal bl.a. kunne vise, at I har en stabil økonomi og er sunde og raske. En god indstilling til børn og et godt socialt netværk og støtte fra familie og venner er vigtigt. For enlige er det endnu mere væsentligt, at alle kriterier opfyldes.

Sådan er adoptionsprocessen

Processen for en adoption fra et andet land ser som regel sådan ud:

  • Godkendelse som adoptant. Du/I ansøger hos Statsforvaltningen og henvises til en forældreuddannelse for personer, som ønsker at adoptere. Hvis grundkravene for at adoptere er opfyldt, indkaldes du/I til møde med Statsforvaltningen.
  • Adoptionsansøgning. Efter Statsforvaltningens godkendelse sendes ansøgning om adoption til det ønskede land via den adoptionsformidlende organisation, du/I har valgt. Som kommende adoptivforælder kan man ikke vælge barn, men derimod land og barnets omtrentlige alder.
  • Godkendelse i barnets oprindelsesland. Myndighederne i barnets oprindelsesland vælger og godkender adoptivforældre udfra de ansøgninger, som kommer ind. Alle lande har deres egne adoptionslove og stiller forskellige krav til ansøgere.
  • Besked om barnet. Du får besked om, hvilket barn du kan blive forælder til.
  • Samtykke fra Statsforvaltningen. Accepterer du det foreslåede barn, skal Statsforvaltningen godkende adoptionen.
  • Rejsebesked. Hvis Statsforvaltningen har godkendt, meddeler den adoptionsformidlende organisation, hvornår barnet kan hentes.
  • Adoptionsbeslutning. Den endelige beslutning tages enten i oprindelseslandet eller af den danske Statsforvaltning.

Når barnet kommer til Danmark

Endelig er barnet i sit nye hjem, og I er blevet en lille familie - eller måske en større familie!
Men der findes en række formaliteter, som skal klares. Barnet skal anmeldes til en række danske myndigheder, bl.a. for at få ret til sygepleje og børnebidrag.
Kontakt kommunens vedrørende sundhedsydelser, vaccinationer og alt andet, man har brug for tips og hjælp til som forælder til et lille barn. Den første tid kan være hård. Barnet har et stort behov for tryghed, når alt omkring det er helt nyt, ikke bare miljøet, men også menneskerne. Barnet kan blive ængsteligt, agressivt eller uroligt i starten, men med megen kærlighed i trygge omgivelser plejer alt at falde på plads. Lad det tage tid.
Få gerne hjælp og støtte af andre, som har adopteret, sundhedsplejersken og Statsforvaltningen. Der findes også mange gode bøger om adoption.

Del artiklen