close

Gravid og nervøs for Covid-19?

Er jeg i risikogruppen, kan det være farligt for barnet, og hvad skal man være opmærksom på som partner? Her har vi samlet vigtig information om, hvad der gælder for den der er gravid og rammes, eller er nervøs for at blive ramt, af sygdommen COVID-19, der forårsages af det nye coronavirus.

Coronapandemien er skyllet ind over os som en brodsø, og det er ikke mærkeligt, hvis man bliver panisk, specielt hvis man er gravid og derfor også har en person mere at bekymre sig for. Der er stadig utroligt meget, vi ikke ved om virusset, og anbefalingerne bliver opdateret i takt med, at vi får større viden. For at hjælpe med at navigere i al den information der findes lige nu, når det drejer sig om lige netop gravide, har vi talt med jordemoder Nina Sepstrup. Hendes svar afspejler det, vi ved på tidspunktet for denne artikel.

Betragtes gravide som en risikogruppe?

Gravide anses som en risikogruppe ud fra et forsigtighedsprincip, da man som gravid normalt kan være mere sårbar over for infektioner. Ud fra den viden vi har i dag, er der dog ikke noget, der tyder på at gravide med COVID-19 bliver mere syge eller har en øget dødelighed. Tilsvarende er dette heller ikke påvist for det ufødte barn. Der er i flere studier fra udlandet set, at nogle gravide, der indlægges med COVID-19 i 3. trimester, forløses ved kejsersnit før tid, og at barnet hermed fødes før terminen med de dertil hørende risici.

Er gravide mere følsomme over for COVID-19?

Der er intet der tyder på, at gravide lettere bliver smittet eller får et alvorligere sygdomsforløb med COVID-19. De fleste der er gravide og får sygdommen COVID-19 får, præcis som størstedelen af befolkningen, milde eller moderate symptomer der minder om forkølelse eller influenza.
Man ved derimod, at gravide har større risiko for komplikationer i forbindelse med influenza, og anbefaler derfor at man lader sig vaccinere mod influenza, når man er mere end 12 uger henne.

Kan gravide blive vaccineret mod COVID-19?

Ja! Gravide kan nu vaccineres mod COVID-19. Sundhedsstyrelsen har efter gennemgang af nyere data og erfaringer fra andre lande, besluttet at anbefale vaccination til gravide og ammende.

Kan jeg gå på arbejde som gravid, eller bør jeg helt holde op med at være sammen med andre?

Du kan ifølge Sundhedsstyrelsen gå på arbejde som gravid, hvis du og din arbejdsgiver følger anbefalingerne om afstand og skærpet hygiejne. Du kan læse konkrete anvisninger om dette på https://www.sst.dk/da/corona/FAQ og tale med din arbejdsgiver om dine muligheder. Hvis du arbejder i sundheds-, social- og ældresektoren eller i en børneinstitution med tæt kontakt til andre mennesker, gælder dog særlige regler ud fra et udvidet forsigtighedsprincip. Det anbefales, at gravide i forbindelse med arbejdet ikke har tæt kontakt med mennesker, der er mistænkt for eller påvist COVID-19 smittede. Desuden skal du om muligt fra graviditetsuge 28 omplaceres til arbejde, hvor der ikke er tæt kontakt til andre. Hvis dette ikke kan lade sig gøre, skal du som gravid fraværsmeldes.

Hvad skal jeg som partner være opmærksom på?

Du skal være ekstra påpasselig med at begrænse fysisk kontakt, holde afstand og være meget grundig med hygiejne. Arbejder du med tæt kontakt til andre mennesker, er det en god idé at skifte tøj, når du kommer hjem. Hvis du på dit arbejde har kontakt med mulige smittede eller syge, skal du omplaceres til en anden funktion. Tal med din arbejdsgiver om, hvordan I løser det. Det er også godt, hvis I prøver at holde jer fri for alle former for forkølelse, da det kan påvirke de personer, der kan være med ved en fødsel.

Skal jeg fortsætte med at gå til kontrol hos jordemoderen?

For de fleste fortsætter kontrollerne som normalt, men de generelle anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen skal også overholdes. Nogle besøg kan blive digitale eller foregå via telefonen, og indimellem kan partneren være nødt til at blive hjemme. Dette kan være lidt forskelligt afhængigt af hvor man bor, så det er vigtigt at tale med jordemoderen om hvad der gælder for dig.

Er der risiko for barnet i maven, hvis moderen rammes af Covid-19?

Endnu er videnskaben begrænset, men der er ikke noget der tyder på øget risiko for abort eller at virusset skulle blive overført til fostret under graviditeten. Der foregår studier der undersøger netop dette, men ud fra den viden der findes i dag, er det usansynligt, at virusset skulle kunne forårsage fosterskader. 

Hvem skal jeg tale med, hvis jeg er bekymret?

Man skal ikke gå rundt og være unødigt bekymret! Tal først og fremmest med din jordemoder eller læge - de har den seneste information og rådgivning, når det gælder COVID-19. De kan også sende dig videre, hvis du har brug for hjælp til at håndtere bekymringen. Hvis du gerne vil vide, hvad man siger om amning og COVID-19, finder du mere information om dette her

Det kan også give tryghed at vide, at hverken nyfødte eller børn ser ud til at blive specielt syge af COVID-19. Det gælder også de børn der har underliggende sygdomme. Det ser ud til, at de alle klarer det nye coronavirus godt. Der er på verdensplan meget få tilfælde af børn, der er blevet meget syge. Så den sunde fornuft gælder stadig, når det drejer sig om håndvask og social afstand samt overholdelse af Sundhedsstyrelsens anvisninger, der jo opdateres løbende. Men midt i alt det usikre er det godt, hvis du prøver så vidt muligt at styre udenom uroen og i stedet fokuserer på den lille baby, du snart kommer til at møde.

Senest opdateret den: 2021-21-07

Der er opstået en fejl, prøv igen senere.
Indlæser ...